Styrelsen

Louisa Leontiades (Ordförande ~ Styrelsemedlem)

Louisa är författare till den populära bloggen Postmodern Polyamory och frilansande skribent hos Huffington Post, Jezebel, Salon och Nerve. Hon identifierar sig som ett mellanting mellan icke-hierarkiskt polyamorös och relationsanarkist samt lever med sin partner och fader till deras två barn i Brännö, Göteborg.

Hon har levt i ett förhållande på fyra, ett öppet förhållande och är nu en del av en öppen triad, och har praktiserat etisk icke-monogami sen 10 år.  Hennes bok The Husband Swap har givit hennet internationellt erkännande.  Hon ger workshops och rådgivning till de som överväger ett öppet förhållande.

Såsom ordförande i Polyföreningen koordinerar hon de individuella talangerna i styrelsen och fattar operativa beslut när ingen annan kan. I hennes uppgifter ingår att nätverka på en internationell nivå och att bidra med sina kunskaper i området på engelska.

Richard Levitte (Vice Ordförande  ~ Styrelsemedlem)

Såsom den medlem med den största historiska erfarenheten har Richard gjort sig känd som den mänskliga databasen över medlemmar, organisationers relationer till varandra och beslut som har fattats förr.

Han har också ansvaret över websajten, medlemsdatabasen och mailsystemet.  Han jobbar i nära kontakt med ordförande gällande föreningens strategi och vision, och är även Polyföreningens kontakt i Stockholm.

Ã…sa Hanson (Sekreterare ~ Styrelsemedlem)

Ã…sa:s omfattande kunskaper i det svenska systemet och hur ideella organisationer är tänkta att fungera inom det systemet är en tillgÃ¥ng till hela vÃ¥r organisation. För att den kunskapen ska spridas sÃ¥ effektivt som möjligt i föreningen utvecklar Ã…sa ett flertal ‘packet’, som till exempel riktlinjer för att bemöta media och att organisera händelser pÃ¥ Pride som ska finnas att ladda ner frÃ¥n vÃ¥r websajt.

Hon är den huvudsakliga organisatören för Polyföreningens events med fokus på Pride (presentationer och parad), och får stöd genom vår PR-ansvarig. Hon kommer att överväga organisationen av workshops inom poly-frågor över året med folkbildning och med avsikt att skapa en starkare community-känsla tvärs över Sverige.  Hon är baserad i Göteborg.

VAKANT (Kassör ~ Styrelsemedlem)

Handläggare av medlemskap och saker som rör budget och ekonomi.  Hen är ansvarig att utveckla och dokumentera policy och processer för utgifter och inkomster, så att medlemmar som lägger ut kapital för Polyföreningens räkning kan återfå pengarna omgående.

Kassören ska rapportera informellt till övriga styrelsen hur ekonomin ser ut, och formellt på årsmötet.  Baserad i Stockholm.

För närvarande är Vice ordförande ställföreträdande kassör.

VAKANT (PR-ansvarig ~ Ej styrelsemedlem)

Ansvariga för Polyföreningens marknadsföring och sociala media samt kontaktperson för vÃ¥rt svenska ‘varumärke’ pÃ¥ nätet.  Dessa är fokuspersoner för allt material sÃ¥som t-shirts, banderoller, marknadsföringsmaterial osv.

De ska tillhandahålla en lista på leverantörer av material och skapa riktlinjer och/eller dokumentation som våra lokala grupper i Sverige kan ladda ned från websajten.  Slutligen blir de ansvariga för godkännande och sponsring av olika initiativ.

De är ansvariga för att uppdatera vår blogg månadsvis, .iksom vårt twitter-konto. Baserade in Göteborg eller Stockholm.

Denna text är även tillgänglig på: Engelska

Top
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.