Om

Polyföreningen har funnits sen 2008.  Vi är en grupp människor som jobbar aktivt med att föra fram polyamori som idé i samhället och som vill utbyta idéer och tankar centralt för att bäst kunna sprida information.  Vi ser det som ett privilegium och en glädje att hålla kontakten med varandra med samarbete och koordination som målsättning.

Gothenburg Pride 2014!

Göteborg Pride 2014!

Här ska du finna resurser, workshops, information om olika events (främst Pride i olika städer) liksom kontaktinformation till vår styrelse.

Framförallt är denna grupp inkluderande.  Alla former av öppna, etiska icke-monogama relationer med samförstånd mellan ingående personer är välkomna.  Vi stödjer öppna relationer, polyamorösa konstellationer liksom relationsanarki.

Emedan vi inte har så mycket information om swinging och andra tillfälligare öppna relationer så är de som praktiserar dessa alltid välkomna att prata och diskutera med oss.  Vi har ingen avsikt att definiera vad som passar var och en och vill förstå intentionen bakom etiketterna snarare än att polarisera varandra baserat på etiketterna själva.

Vi jobbar genom påverkan, media och deltagande i Pride på olika platser i Sverige.

Avgiftsfritt medlemskap kan beviljas av styrelsen på inkommen begäran.
Om du vill bli medlem kan du anmäla dig här.

Om du har eller är en resurs för polyamori och relationsanarki (böcker, workshops, rÃ¥dgicning, …), ta gärna kontakt med oss sÃ¥ lägger vi ut information om det utan kostnad.


Våra stadgar hittar du på en separat sida.

Denna text är även tillgänglig på: Engelska

Top
Password Reset
Please enter your e-mail address. You will receive a new password via e-mail.